Ronaldo chọc Marcelo khiến anh không thể nhịn cười trong lúc phỏng vấn

Ronaldo chọc Marcelo khiến anh không thể nhịn cười trong lúc phỏng vấn