Ronaldo chọc Marcelo khiến anh không thể nhịn cười trong lúc phỏng vấn