Khi Ronaldo biến hình thành siêu xay da thì sẽ như thế nào ?

Khi Ronaldo biến hình thành siêu xay da thì sẽ như thế nào ?

 Matt Kemp Jersey