Ngoài có sự thay đổi về lịch nghỉ Tết Âm lịch 2017, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày. Lịch nghỉ tết đã có sự thay đổi 2 lần trước đó nhưng lần này là lịch nghỉ chính thức. Ngoài lịch nghỉ tết âm lịch 2017 thì sẽ có […]

Continus reading